79 Moo. 1, Adireksarn Rd., Thaklor, Kaengkhoi, Saraburi 18110 Thailand. 036-200-630 , 090 656-9952-53

"ดีลสุดคุ้ม!!" 
ห้องพัก Pasak Standard (ไม่มีห้องนั่งเล่น)
ราคา 750.- บาท/1-2ท่าน/ห้อง/คืน (ไม่รวมอาหารเช้า) ราคาเฉพาะวันธรรมดา (พักวันศุกร์,เสาร์,วันหยุดต่อเนื่อง ชำระเพิ่ม 300 บาท/ห้อง/คืน)
พักได้ตั้งแต่ วันนี้.-30 ก.ย.65  *การสำรองห้องพัก ขึ้นอยู่กับการมีห้องว่างในขณะนั้น*


รายละเอียดคูปอง

1. พักได้ตั้งแต่ วันนี้ - 30 ก.ย.65  

2. ราคานี้ เป็นห้องStandard (ไม่มีห้องนั่งเล่น)  750 บาท/ห้อง/คืน (ไม่รวมอาหารเช้า) เฉพาะวันธรรมดา

     กรณีพักวันศุกร์, เสาร์, วันหยุดต่อเนื่อง ชำระเพิ่ม 300 บาท/ห้อง/คืน

3.  ** ถ้าต้องการเปลี่ยนเป็นห้อง Superior Suite (มีห้องนั่งเล่น) 

          พักคืนวันธรรมดา  คิดราคา 1,050 บาท/ห้อง/คืน (ไม่รวมอาหารเช้า)

          พักคืนวันศุกร์. เสาร์, Long weekend  คิดราคา  1,350 บาท/ห้อง/คืน (ไม่รวมอาหารเช้า) 

     **  ถ้าาต้องการเปลี่ยนเป็นห้อง Super Deluxe Suite (มีห้องนั่งเล่น) 

           พักคืนวันธรรมดา  คิดราคา 1,350 บาท/ห้อง/คืน (ไม่รวมอาหารเช้า)

           พักคืนวันศุกร์. เสาร์, Long weekend  คิดราคา  1,650 บาท/ห้อง/คืน (ไม่รวมอาหารเช้า)

โดยชำระส่วนต่างราคา จากที่ซื้อดีล 750 บาท/ห้อง/คืน ให้เท่ากับราคาห้อง ตามอัตราที่กำหนดข้างต้น

เงื่อนไข

1. ราคาสำหรับ พักห้องละ 1-2 ท่าน (ไม่รวมอาหารเช้า)

2. จำกัดพักไม่เกินห้องละ 3 ท่าน, ท่านที่3 คิดค่าที่นอนเสริม ดังนี้

     : ผู้ใหญ่/เด็กอายุ 12 ปี++...ราคา 300 บาท/ท่าน//ห้อง/คืน (ไม่รวมอาหารเช้า)
        
  (ต้องเสริมที่นอน, และเสริมได้ไม่เกินห้องละ 1 ท่าน)
     : เด็ก 4-11 ปี ...ราคา 300 บาท/ท่าน/คืน (ไม่รวมอาหารเช้า)
         
 (สามารถเลือก เสริม/ไม่เสริมที่นอนก็ได้ และพักได้ไม่เกินห้องละ 2 ท่าน โดยพักกับผู้ปกครอง)

3. ค่าอาหารเช้า : ผู้ใหญ่/เด็กอายุ 12 ปี++ ...ราคา 250 บาท/ท่าน/มื้อ

                       : เด็กอายุ 4-11 ปี   ............ราคา 150 บาท/ท่าน/มื้อ

                       : เด็กอายุไม่เกิน4 ปี ...........ฟรีอาหารเช้า

  หรือ สั่งแบบอลาคาส (อาหารตามสั่ง) ราคาตามเมนูห้องอาหาร . ช่วงเวลาบริการ ตามนโยบายของโรงแรม

4. เช็คอินเวลา 14.00 น. และเช็คเอาท์เวลา 12.00 น.
5. กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้า อย่างน้อย 7-15 วัน (Tel. 090-656-9952, 084-115-6777)
6. กรณีระบุวันเข้าพักกับทางรร.แล้ว  ต้องการเปลี่ยนแปลงการเข้าพัก กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนเข้าพัก มิฉะนั้นจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

   และ กรณีไม่สามารถมาใช้บริการภายในวันหมดอายุโปรโมชั่น จะถือว่าสิทธิ์การเข้าพักสิ้นสุด จะไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด ในทุกกรณี (Non Refundable) 
7. การสำรองห้องพักขึ้นอยู่กับการมีห้องว่างในขณะนั้น

8. ไม่สามารถแลกเปลี่ยนคืนเป็นเงินสด ในทุกกรณี (Non Refundable) 

9. ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือ โปรโมชั่นอื่น           สั่งซื้อดีลนี้

ราคาปกติ   2,750 บาท


ส่วนลด   73 %


เหลือเพียง    750 บาท


ซื้อดีลนี้