79 Moo. 1, Adireksarn Rd., Thaklor, Kaengkhoi, Saraburi 18110 Thailand. 036-200-630 , 090 656-9952-53

ซื้อ 1 แถม 1 !!!  1,600.- บาท (ไม่รวมอาหารเช้า)

สามารถเลือกระหว่าง ห้อง Pasak Standard (ไม่มีห้องนั่งเล่น) /หรือ/  Pasak Superior Suite (มีห้องนั่งเล่น) 

สำหรับพักตั้งแต่ วันนี้ - 30 มิ.ย.64 (พักได้ทุกวัน) *การสำรองห้องพัก ขึ้นอยู่กับการมีห้องว่างในขณะนั้น*


1. ใช้คูปองได้ ตั้งแต่ วันนี้ - 30 มิ.ย.64

2. คูปองนี้ พักได้ทุกวัน (ไม่Chargeเพิ่มวันเสาร์,อาทิตย์,วันหยุดต่อเนื่อง)

3. การสำรองห้องพัก ขึ้นอยู่กับการมีห้องว่างในขณะนั้น

4. ราคาคูปองนี้ สามารถเลือกพักได้ 2 แบบ คือ พัก 1 ห้อง 2 คืน /หรือ/ พัก 2 ห้อง 1 คืน

     แถมฟรี!! คูปองจักรยาน 2 ใบๆละ 1 ชม.

5. จำนวนผู้เข้าพัก 1-2 ท่าน/ห้อง , กรณีมีท่านที่ 3 ของห้อง คิดค่าที่นอนเสริมดังนี้

    : ผู้ใหญ่/เด็กอายุ 12 ปี++...ราคา 300 บาท/ท่าน//ห้อง/คืน (ไม่รวมอาหารเช้า)

      (ต้องเสริมที่นอน, และเสริมได้ไม่เกินห้องละ 1 ท่าน)

    : เด็ก 4-11 ปี ...ราคา 300 บาท/ท่าน/คืน (ไม่รวมอาหารเช้า)

      (สามารถเลือก เสริม/ไม่เสริมที่นอนก็ได้ และพักได้ตามจำนวนที่มาจริงกับผู้ปกครอง สำหรับ 1 ห้อง)

6. ค่าอาหารเช้า : ผู้ใหญ่ / เด็ก 12 ปีขึ้นไป ...ราคา 250 บาท/ท่าน/มื้อ

                       : เด็ก 4-11  ปี ..................ราคา 150 บาท/ท่าน/มื้อ

                       : เด็กต่ำกว่า 4 ปี ...............ฟรีค่าอาหารเช้า

7. กรณีซื้อโปรโมชั่นนี้แล้ว ไม่สามารถมาใช้บริการภายในวันหมดอายุโปรโมชั่นที่กำหนดไว้ 

    จะถือว่าสิทธิ์การเข้าพักหมดไป   ทางรร.ขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถคืนเงิน ทุกกรณี

8. เนื่องจากเป็นโปรโมชั่น ซื้อ 1 แถม 1 ...กรณีถ้าใช้บริการไม่ครบตามโปรโมชั่น ทางรร.ขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถคืนเงิน ทุกกรณี

9. สำรองห้องว่าก่อนเข้าพัก อย่างน้อย 3-7 วัน

10.ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น

 

 

 สั่งซื้อดีลนี้

ราคาปกติ   6,600 บาท


ส่วนลด   76 %


เหลือเพียง    1,600 บาท


ซื้อดีลนี้