036-200-630

ซื้อ 1 แถม 1 !!!

ห้อง Pasak Superior Suite (มีห้องนั่งเล่น) ราคา 1,900 บาท ** ไม่รวมอาหารเช้า**

สำหรับพักตั้งแต่วันนี้ - 30 พ.ย.63 (พักได้ทุกวัน)เกี่ยวกับดีลนี้

1. ใช้คูปองได้ ตั้งแต่วันนี้ - 30 พ.ย.63

2. คูปองนี้ พักได้ทุกวัน (ไม่Chargeเพิ่มวันเสาร์,อาทิตย์,วันหยุดต่อเนื่อง)

3. ราคาคูปองนี้ สามารถเลือกพักได้ 2 แบบ คือ พัก 1 ห้อง 2 คืน /หรือ/ พัก 2 ห้อง 1 คืน

4. จำนวนผู้เข้าพักต่อ 1 ห้อง คือ 

    : ผู้ใหญ่/เด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 2 ท่าน/ห้อง

      อนุโลมมีเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่เกิน 2 ท่าน/ห้อง (ถ้ามี) .... พักโดยไม่เสริมที่นอน

      ถ้าต้องการเสริมที่นอน คิด 300 บาท/ท่าน/คืน (ไม่รวมอาหารเช้า)

5. กรณี ผู้ใหญ่ / เด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป  พักเกิน 2 ท่าน/ห้อง  ให้เสริมได้แค่ 1 ท่าน

    คิดค่าที่นอนเสริม 300 บาท/ท่าน/คืน (ไม่รวมอาหารเช้า)

6. ค่าอาหารเช้า : ผู้ใหญ่ / เด็ก 12 ปีขึ้นไป ...ราคา 250 บาท/ท่าน/มื้อ (จากราคาปกติ 250 บาท)

                     : เด็ก 4-11  ปี ..................ราคา 150 บาท/ท่าน/มื้อ (จากราคาปกติ 150 บาท)

                     : เด็กต่ำกว่า 4 ปี ...............ฟรีค่าอาหารเช้า

7. กรณีซื้อโปรโมชั่นนี้แล้ว ไม่สามารถมาใช้บริการภายในวันหมดอายุโปรโมชั่นที่กำหนดไว้ 

    จะถือว่าสิทธิ์การเข้าพักหมดไป   ทางรร.ขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถคืนเงิน ทุกกรณี

8. เนื่องจากเป็นโปรโมชั่น ซื้อ 1 แถม 1 ...กรณีถ้าใช้บริการไม่ครบตามโปรโมชั่น ทางรร.ขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถคืนเงิน ทุกกรณี

9. สำรองห้องว่าก่อนเข้าพัก อย่างน้อย 3-7 วัน

10.ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น

 

 

 


ราคา
฿ 1,900

ส่วนลด
71%

จากปกติ
6,600 บาท