036-200-630

พักก่อนนนนน !!! ...ซื้อ 1 แถมอีก 1 !!!  

ห้อง Pasak Standard (ไม่มีห้องนั่งเล่น) ราคา 1,300 บาท ** ไม่รวมอาหารเช้า**

สำหรับพักวันที่ 1 - 30 มิ.ย.63 (พักได้ทุกวัน)เกี่ยวกับดีลนี้

1. ใช้คูปองได้ ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิ.ย.63  

2. คูปองนี้ พักได้ทุกวัน (ไม่Chargeเพิ่มวันเสาร์,อาทิตย์,วันหยุดต่อเนื่อง)

3. ราคาคูปองนี้ สามารถเลือกพักได้ 2 แบบ คือ พัก 1 ห้อง 2 คืน /หรือ/ พัก 2 ห้อง 1 คืน

4. จำนวนผู้เข้าพักต่อ 1 ห้อง คือ 

    : ผู้ใหญ่/เด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 2 ท่าน/ห้อง 

       อนุโลมมีเด็กอายุต่ำว่า 12 ปี ไม่เกิน 2 ท่าน/ห้อง (ถ้ามี) ...  พักโดยไม่เสริมที่นอน

        ถ้าต้องการที่นอนเสริม  คิด 300 บาท/ท่าน/คืน (ไม่รวมอาหารเช้า)

5. กรณีมีผู้ใหญ่ / เด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป   พักเกิน 2 ท่าน/ห้อง  ให้เสริมได้แค่ 1 ท่าน

    คิดค่าที่นอนเสริม 300 บาท/ท่าน/ห้อง/คืน (ไม่รวมอาหารเช้า)

6. ค่าอาหารเช้า : ผู้ใหญ่ / เด็ก 12 ปีขึ้นไป ...ราคา 200 บาท/ท่าน/มื้อ (จากราคาปกติ 250บาท)

                      : เด็ก 4-11 ปี ...................ราคา  100 บาท/ท่าน/มื้อ (จากราคาปกคิ 150 บาท)

                      : เด็กต่ำกว่า 4 ปี ...............ฟรีค่าอาหารเช้า

7. กรณีซื้อโปรโมชั่นนี้แล้ว ไม่สามารถมาใช้บริการภายในวันที่ 30 มิ.ย.63 ถือว่าสิทธิ์การเข้าพักหมดไป

    ทางรร.ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนเงิน ทุกกรณี

8. เนื่องจากเป็นโปรโมชั่น ซื้อ 1 แถม 1   ...กรณีถ้าใช้บริการไม่ครบตามโปรโมชั่น  ทางรร.ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนเงิน ทุกกรณี

9. สำรองห้องว่างก่อนเข้าพัก อย่างน้อย 3-7 วัน

10. ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น

      


ราคา
฿ 1,300

ส่วนลด
76%

จากปกติ
5,500 บาท